1. Na ochrane vašich údajov nám záleží

K zlepšenie našej webovej stránky zbierame a zhromažďujeme údaje, napríklad dátum a čas vedených hovorov, stránky, z ktorých nás kontaktujete a podobné, pokiaľ nie sú v rozpore so zbieraním a ukladaním  dát. Toto sa vykonáva anonymne, bez identifikácie užívateľa  osobne na webe. Pokiaľ je to nutné, užívateľské profily sú vytvorené pod pseudonymom. To sa deje anonymne, bez identifikácie užívateľa osobne na webe, ak treba aj tu sú vytvorené užívateľské profily pomocou pseudonymu. Aj tu nenastáva žiadny kontakt medzi osobou, ktorá sa ukrýva za pseudonymom a s využitím získaných údajov. Pre zbieranie a zhromažďovanie dát využívame tiež aj Cookies. Aj tieto získané údaje zhromažďujeme anonymne alebo pod pseudonymom. 

po hore

2. Vyhlásenie ochranných údajov k on-line obchodu

Aby ste mohli navštíviť náš on-line obchod, nemusíte zadať žiadne údaje. Uchovávame len anonymný prístup k dátam bez nutnosti osobných údajov, ako napr. názov Vášho poskytovateľa internetových služieb, stránky, z ktorej nás navštívite alebo názov súboru. Pre zber dát môže byť použité  Cookies súbory, avšak tieto dáta sú zhromažďované výlučne v anonymnej forme alebo pod  pseudonymom. Na ukladanie osobných údajov môžu byť použité Cookies, ktoré avšak tiež výlučne  ukladajú alebo zhromažďujú údaje v anonymnej  forme alebo vo forme pseudonymu, ktoré nedovoľujú spätnú väzbu na Vašu osobu.   

Osobné údaje ukladáme len vtedy, ak nám ich dobrovoľne oznámite v procese objednávania, pri otvorení zákazníckeho účtu alebo pri registrácii pre náš informačný leták. Zhromaždené údaje používame výlučne na realizáciu zmluvy. Po úplnom vybavení zmluvy sa Vaše údaje zablokujú a po jej vypršaní sa v zmysle daňových a obchodno-právnych predpisov vymažú, pokiaľ ste výslovne nedali súhlas s použitím údajov nad tento rámec. Ak si prostredníctvom svojej e-mailovej adresy prihlásite náš mesačný informačný leták, použijeme Vašu e-mailovú adresu pre vlastné reklamné účely, kým odber informačného letáka neodhlásite.

po hore

3. Vyhlásenie o ochrane údajov k informačnému letáku

Aby ste dostávali informačný leták, musíte nám oznámiť Vašu e-mailovú adresu. Odber možno kedykoľvek ukončiť. Vašu e-mailovú adresu nepostúpime tretím osobám a kedykoľvek Vám radi poskytneme  informáciu o e-mailovej, ktorú máme uloženú v pamäti. Na odhlásenie informačného letáka sa obráťte na newsletter(at)markus-heucher.de. Pre informáciu o u nás uložených údajoch sa obráťte na info(at)markus-heucher.de

po hore

4. Vyhlásenie o ochrane údajov ku kontrole bonity

Ak má Markus Heucher povinnosť predbežného plnenia, je Markus Heucher oprávnený vyžiadať si v uznávanej organizácii Wirtschaftsauskunft informácie o zákazníkovi. 

po hore

5. Vyhlásenie o ochrane údajov pre použitie Facebook-Plugins (Like-Button)

Na našej strane plug-iny sú integrované sociálne siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook plugin môžete vidieť na logo Facebooku, alebo "ako" tlačidlo ("Like") na našej strane. Prehľad pluginu Facebook možno nájsť tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Spojenie medzi Vaším browserom a serverom Facebooku je nadviazané. Facebook tak dostane informáciu, že ste Vy s Vašou adresou IP navštívili našu stránku. Keď na tlačidlo „Like“ Facebooku kliknete v čase, keď ste prihlásení na Vašom účte Facebooku, môžete na obsahy našich stránok odkazovať vo Vašom profile Facebooku. Tak môže Facebook priradiť návštevu našich stránok k Vášmu užívateľskému účtu. Upozorňujeme na to, že sa ako poskytovateľ stránok nedozvieme o obsahu sprostredkovaných údajov, ako aj ich použití cez Facebook. Ďalšie informácie k tomu nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov Facebooku  na stránke http://de-de.facebook.com/policy.php/

Ak si neželáte, aby Facebook mohol návštevu našich stránok priraďovať k Vášmu účtu Facebooku, odhláste sa prosím z Vášho užívateľského účtu Facebooku.

po hore

6. Vyhlásenie o ochrane údajov pre použitie Google Analytics

Táto vebová stránka používa Google Analytics, službu firmy Google Inc. („Google“) na analýzu siete. Google Analytics používa tzv.  „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu použitia webovej stránky z Vašej strany. Informácie vytvorené Cookie o Vašom použití tejto webovej stránky (vrátane Vašej adresy IP) sa prenesie na server Google v USA a tam sa ukladá.

Google použije tieto informácie na vyhodnotenie využitia webovej stránky z Vašej strany, na zostavenie hlásení o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním  webových stránok a používaním internetu. Google bude tieto informácie prípadne prenášať aj na tretie osoby, pokiaľ toto bude predpísané zákonom, alebo pokiaľ tretie osoby tieto údaje spracúvajú z poverenia Google. Google v žiadnom prípade nebude spájať Vašu adresu IP s inými údajmi Google.

Inštalácii Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť všetky funkcie tejto webovej stránky využívať v plnom rozsahu.  Používaním tejto webovej stránky vyslovujete súhlas  s tým, aby údaje, ktoré o Vás boli zhromaždené, Google spracovával vyššie popísaným spôsobom a na skôr uvedený účel.

po hore

7. Vyhlásenie o ochrane údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí! Sú zaheslované  a na nás prenesené cez SSL.  Naše webové stránky sú chránené technickými opatreniami proti  poškodeniu, zničeniu a neoprávnenému prístupu. 

po hore

8. Poskytnutie informácií- & odvolania

Vždy dostanete zadarmo informácie bez udania dôvodu  o Vašich uložených dátach. Vždy môžete Vaše údaje uložené u nás zablokovať, opraviť alebo nechať vymazať.  Vždy môžete Vaše povolenie na spracovanie a uloženie dát bez udania dôvodu zrušiť. Obráťte sa na  info(at)markus-heucher.de

po hore