§ 1 Általános

(1) A kézbesítés és fizetési időszakok aktuális és jövőbeli üzleti kapcsolatokban minden ajánlat és szerződés részét képezik az eladó árucikkeinek.

 (2) Bármilyen megállapodás és kapcsolat csak akkor kötelező, ha azokat aláírásukkal megerösítik.

Az oldal tetejére

§ 2 Kínálat, szállítási határidök

(1) Az ajánlatok kötelezettség nélküliek. A közbensö eladás jogát fenntartjuk.

(2) Amikor hozzávetőleges mennyiségeket egyeztetnek, az eladó 10 százalékos növekedésig vagy csökkenésig jogosan cselekszik. 

(3)  A kézbesítési dátumok helyes és pontos kézbesítésre vannak ütemezve. A részleges kézbesítések megengedhetőek. 

(4) Próbánál, a minta megtekintett a minöségét, a méreteket és színt, csomagolást és felnyitást; ezeket a tulajdonságokat nem garantáljuk.

(5) Csomagolási költség, bérleti-, betét és kopási díj a csomagolóanyagokra fel vannak számolva mint a csomagolóanyagok visszaküldési költségei  a vásárlók terheihez. A csomagolás visszaadásánál a szállítási dátumtól egy hónapon belül sikeresen jóváírva. A szállítási segédeszköz a szállító tulajdona marad. Nem visszaadásnál kiszámlázzuk.

Az oldal tetejére

§ 3 Szállítás, késedelem, lehetetlenség

(1) Az eladások az eladó raktárából történnek. A raktárból történö hazaszállításnál a vásárló viseli a kockázatot. Az üzemböl történö szállítás az eladó kockázata. A felmerülö szállítási költségek a vásárlót terhelik.

(2) Elõre nem látható, rendkívüli, végzetes események, amikröl az eladó nem tud, nem lett tájékoztatva, mint pl: közlekedési zavar stb.. mentesítik az eladót az idõtartam megszegése miatti kötelezettség megszegése alól.

(3) Az eladó szolgáltatási késedelme esetén vagy a teljesítés töle távol álló lehetetlenségei miatt a vevö kártérítési igénye kizárt, mert azzal az eladó durvább gondatlanságára utalna,így a törvényes képviselöjén keresztül kellene a kapcsolatot felvenni. 

(4) Az eladó a hiánytalanul kiszállított cikkekért visszavételi kötelezettséget nem vállal. Az eladó kijelenti, hogy a méltányosságra való tekintettel dönt a visszavételröl, amit a tényleges csomagolásban és állapotában talál. Készen áll a megfelelö árucikket jóvárni miután az a raktárába megérkezett és egy szállítási igazolással igazolt. Fölszámítás csak a jóváírás kiadása után megengedhetö.

Az oldal tetejére

§ 4 Fizetés

(1) A számlák rögtön fizetendöek és levonás nélküliek, ha semmi más nem lett megbeszélve.

(2) A számla csekkel vagy váltón keresztüli kiegyenlítéséhez szükséges az eladó beleegyezése. Az ezzel kapcsolatban felmerülö költségeket a vevö fizeti.

(3) Minden esetben a kereskedelmi törvénykönyv paragrafusai az irányadók, az érvényességi határidö lejáratától a vásárló, a kiskereskedö, késedelmi kamatot fizet, legalább azonban 2 % felett plusz ÁFA-val kiszámítva..

(4) Az eladó számlái felérnek egy igazolással ha 30 napon belül a számlázási dátum után írásban ellentmondanak neki. Az eladó a vevöt mindenröl számlával értesíti.

 (5) Az eladó folyószámlakivonata minden év december 31-ig érvényes számlazárásként. Az egyenleg mint igazolás elismert, ha a vevö 2 héten belül a számlazárás hozzáférésére ellentmond. Az eladó a számlazárás átküldésénél külön utal erre. A törvényes keretek sértetlenül maradnak.

(6) A vásárló lemond a visszatartási jog érvényesítéséröl a korábbi vagy más futó  üzleti kapcsolat üzletéröl. Ellenkövetelés felszámítása csak addig megengedhetö, amíg ez kétségtelenül jogerösen megállapított.

Az oldal tetejére

§ 5 Kifogásolás, garancia és szavatosság

(1) A kötelezettség §§377 és 378 HGB felér az intézkedéssel, hogy a vevö, a kereskedö a HGB tudatában van, mindenki számára megismerhetö és a vevö, aki nem kereskedö, minden nyilvánvaló hiányosság, hiányzó mennyiség vagy hibás szállítást, rögtön az áru megkapásánál közöl.

(2) A rejtett hibákat, hiányosságokat egy nappal a felfedezésük után jelezni kell, ámde 6 napon belül az áru átvétele után, az eladónak tudomására kell hozni.. A kifogás egy szakértöi vélemény által alátámasztani.

(3) Határidönél, jogosult áruhiány bejelentésénél, hiányos árunál a vásárló a kártérítési igény kizárást a törvényes jótállás alapján. A § 459 Abs. 2 BGB  törvény értelmében. Az eladó kötelezettség nélküli áruajánlásai pl: kivitelezési segítség mint az eladó termékleírása vagy a gyártó által számított tulajdonságok.

(4) A garanciaadási kötelezettség teljesítéséhez az eladó fellép az elöreszállítások ellen – amennyire törvényes keretek között lehetösége nyílik.

(5) A vásárló kártérítési igényei a pozitív szerzödésszegésböl , hibák a szerzödési tárgyalásnál és a meg nem engedett üzletek kizártak., mert ez a szándék alapja lenne vagy durvább az eladó durvább gondatlansága, a törvényes képviselõ által.

Az oldal tetejére

§ 6 Tulajdonjog fenntartása

(1) A kiszállított áru a vételár teljes megfizetéséig az eladó tulajdona marad. A vásárló fizetési késedelménél egy figyelmeztetést ad ki, az elöre megrendelt áru visszaszolgáltatására

(2) Az áru elöre történö beszerzésénél a vásárlótól egy ingó dolgot feldolgozunk, így ez az eladó részére anélkül, hogy szerzödtetné magát, így az új dolog tulajdona lesz az eladónak. Feldolgozásnál közösen nem az eladóval összefüggö áru, az eladó társtulajdonost keres az új dologra, az érték után annak arányára az elöre tartott áru erre az idöpontra való feldolgozásához. 

(3) A vásárló elöre rendelt áruja együtt vagy külön nem az eladóhoz tartozó áruval el lesz adva, így tehát a további feldolgozásból az értékek az áru értékének magasságában minden mellékköltséggel az eladó részére lesznek levonva.Az áru értéke, az eladó számlaösszegét továbbá egy biztosítási költség 10%-tól terheli, kivéve a kiindulótétel, ameddig a harmadik féllel kapcsolatban áll. Ha a továbbadott áru az eladó tulajdonában áll, átterjed a követelés átruházása az összegre, az eladó részértékének társtulajdonosa lesz. A kapcsolat esetében, összefogással lép a vásárló követelése ellen, a tulajdonost vagy birtokost az ingó vagy ingatlan dolog, amivel az árut egyesítik, vegyes vagy kevert lesz, az a kiszállított anyagok igényeinek nagyságában az eladó részére.A vásárló kapcsolatán keresztül keveredik a tulajdon, így most már áthárítja az áru értékének társtulajdonosi viszonyát a kapcsolat ideje alatt. A vásárló ebben az esetben az eladó  tulajdonában vagy résztulajdon jogában álló dolgot, amit szintén mint árut  a következö rendelkezés értelmében köteles költségmentesen megörzi.

(4) A vásárlónak az áru további eladásához, felhasználáshoz csak szokásos, rendes üzletmenetben van lehetösége  és csak ehhez mérten szabályos és érvényes a bekezdése értelmében. 

(5) Az eladó engedélyezi a vásárlónak a visszamondáshoz való jogot (3) és (4) bekezdés alapján. Az eladó nem alkalmazza a jogkör bevonását, amíg a vásárló a fizetési kötelezettségét a harmadikkal szemben teljesíti. Az eladó követelésére az adós az átruházott követelést megnevezi és az átruházást közli, az adóst az átruházásról saját maga is értesíti. 

(6) Kényszer intézkedés végrehajtasára harmadik félre átruházhatja a követelést, a vásárló az eladót késedelem nélkül a kézbesítés alatt a fellebbezésröl szükségesen tájékoztatta. 

(7) Fizetési beállítással, kérelmezés vagy a fizetésképtelenség esetén, egy bírósági vagy peren kívüli egyezségi eljárás hatályát veszi a további eladásnak. Az elöre tartott áru felhasználása és a meghatalmazás beköltözéshez és a követelés átruházása. A csekk vagy váltóváltás feloldja a beszedési megbízást.

(8) Egy adott bizonyosságú értékmeghaladás a követelés 10%-ért, így az eladó  addig a visszaközvetítéshez vagy a választás jóváhagyása után elkötelezi magát. A törlesztéssel az eladó minden követelését az üzleti kapcsolatból érvényesítheti a vásárló felett.

Az oldal tetejére

§ 7 Illetékes bíróság

Egy esetleges bírósági pernél §38 a törvénykönyv az irányadó. D H , a vásárló és a teljes jogú kereskedõ, egy jogi személy megbízásában járhat el. A tárgyalás színhelye Duisburg.

Az oldal tetejére